ELCEE industriele componenten

Disclaimer

Disclaimer

Deze website www.elceegroup.com (de ‘Website’) is eigendom van Elcee Group B.V. (hierna ‘ELCEE’ te noemen). ELCEE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23041333.

Algemeen

Op alle bezoekers van deze Website zijn de volgende regels en voorschriften van toepassing. Door gebruik te maken van deze Website wordt u geacht volledig akkoord te gaan met deze disclaimer.

Inhoud van de Website

ELCEE behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud en informatie op de Website en in deze disclaimer te wijzigen of aan te passen of te verwijderen. ELCEE heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website nauwkeurig en actueel is. Elke handeling die u uitvoert naar aanleiding van (de informatie op) deze Website is volledig voor eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat (de informatie op) de Website onvolledig of verouderd is en/of fouten bevat. De informatie op deze Website wordt u derhalve aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid.

Aansprakelijkheid

ELCEE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of overige schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik (van informatie op) deze Website. Elke handeling die u uitvoert naar aanleiding van (de informatie op) deze Website is volledig voor eigen risico. Er wordt geen overeenkomst afgesloten tussen u en ELCEE op basis van duidelijke fouten en/of onvolledige of verouderde informatie. ELCEE is niet aansprakelijk indien de Website niet beschikbaar of toegankelijk is als gevolg van storingen (onderbrekingen) en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de netwerken van derden waarmee toegang wordt verkregen tot de Website. Daarnaast aanvaardt ELCEE geen aansprakelijkheid voor inhoud op deze Website die door derden is geleverd. De Website bevat hyperlinks naar de websites van derden. ELCEE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze andere websites en/of diensten van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij ELCEE. Het is gebruikers niet toegestaan om (delen) van de Website, informatie op de Website of overig op de Website weergegeven materiaal op welke wijze dan ook openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan of te koop aan te bieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCEE.

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt over deze disclaimer, wordt u verzocht contact op te nemen met ELCEE op info@elcee.nl

Vlag vanNederland (Dordrecht) Nederland (Dordrecht)
+31 78 654 47 77
Vlag vanBelgië België
+32 14 44 37 80
Vlag vanDenemarken Denemarken
+45 98 920 65 6
Vlag vanDuitsland Duitsland
+49 93 21 26 29 10
Vlag vanFinland Finland
+358 40 028 86 31
Vlag vanPolen Polen
+48 12 361 21 06
Vlag vanZweden Zweden
+46 85 197 06 55
Vlag vanZwitserland Zwitserland
+41 62 788 50 90