Goede vooruitgang op scope 1 en 2 - Nieuwe stap in sociale verantwoordelijkheid
Geplaatst op: 17-06-2024

Duurzaamheidsrapport

Goede vooruitgang op gebied van scope 1 en 2 – Nieuwe stap in maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als bedrijf zijn we trots om ons duurzaamheidsrapport te presenteren. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van onze prestaties op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur. We zijn verheugd te melden dat we op veel fronten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.

Reductie scope 1 en 2

Één van onze belangrijkste prioriteiten was het verminderen van onze CO2-voetafdruk.

  • We hebben onze koolstofvoetafdrukmetingen voor scope 1 en 2 voortgezet met als doel onze belanghebbenden te informeren, verbeterpunten te identificeren en de koolstofintensiteit van onze producten en activiteiten te verminderen
  • We zijn begonnen met het meten van scope 3 (beperkte scope).
  • We stappen over van brandstofvoertuigen naar meer hybride en elektrische opties.
  • We zijn gaan bijhouden hoe medewerkers zich binnen de faciliteiten verplaatsen.
  • We hebben een app gelanceerd waar medewerkers vluchten kunnen registreren om zo koolstofgegevens te verzamelen.

ELCEE duurzaamheidsverslag 2023 prestatieoverzicht

Hernieuwbare energie

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie hebben we ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van hernieuwbare energie. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons hoofdkantoor, waardoor we in een substantieel deel van onze eigen elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Daarnaast hebben we langetermijncontracten afgesloten voor de inkoop van groene stroom uit windparken en waterkrachtcentrales. Deze investeringen in schone energie dragen aanzienlijk bij aan het verminderen van onze milieu-impact.

Reductie broeikasgasemissies

Naast onze scope 1- en 2-emissies hebben we ook gekeken naar onze scope 3-emissies, ofwel de indirecte emissies in onze waardeketen. Door nauw samen te werken met onze leveranciers, hebben we verschillende belangrijke initiatieven gelanceerd om ook deze emissies te verminderen. Hieronder vallen het optimaliseren van logistieke processen, het bevorderen van duurzame inkoop en het ondersteunen van onze partners bij het implementeren van hun eigen duurzaamheidsmaatregelen.

Medewerkerstevredenheid

Binnen onze organisatie hechten we groot belang aan het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers. Dit jaar hebben we een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat onze medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn met hun werk, de bedrijfscultuur en de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden. We zien dit als een belangrijke indicator voor ons succes als sociaal verantwoorde onderneming.

Gedragscode met leveranciers

Ten slotte hebben we ook onze samenwerking met leveranciers verdiept door de implementatie van een gedetailleerde gedragscode. Hierin stellen we duidelijke eisen en verwachtingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en integriteit. Door deze gedragscode te delen en er gezamenlijk aan te houden met onze partners, kunnen we de duurzaamheid en transparantie door onze hele toeleveringsketen versterken.


Uw exemplaar van het duurzaamheidsrapport?

Over het geheel genomen kunnen we terugkijken op een jaar waarin we op veel fronten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Natuurlijk zijn er nog uitdagingen, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze concrete stappen op de juiste weg zijn om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Wilt u meer leren over ons duurzaamheidsrapport? Vraag uw exemplaar aan via het onderstaande formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ralph Littooij ELCEE
Ralph Littooij
Inside sales
rlittooij@elcee.nl +31 78 - 654 47 21

Profiteer van samenwerking

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vertel ons over uw project!

Contact ELCEE
Vlag vanNederland (Dordrecht) Nederland (Dordrecht)
+31 78 654 47 77
Vlag vanBelgië België
+32 14 44 37 80
Vlag vanDenemarken Denemarken
+45 98 920 65 6
Vlag vanDuitsland Duitsland
+49 93 21 26 29 10
Vlag vanFinland Finland
+358 40 028 86 31
Vlag vanPolen Polen
+48 12 361 21 06
Vlag vanZweden Zweden
+46 85 197 06 55
Vlag vanZwitserland Zwitserland
+41 62 788 50 90